Na 5 jaar voorbereidingen, plannen maken, afwijzingen en opnieuw beginnen zijn we eindelijk begonnen met de bouw van ons nieuwe schoolplein.

In de negen weken tussen oktober en december is het schoolplein getransformeerd van de stenen vlakte die het nu is in een fantasierijke en groene omgeving waarin de beleving en ontwikkeling van de kinderen centraal staat.

We noemen het daarom Annie’s Tuin!

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de ontwikkeling van het ontwerp voor het schoolplein in samenwerking met Jan van Schaik van Zandraket. Dit heeft geleid tot een totaalontwerp dat aansluit bij onze visie op onderwijs, waarin we steeds meer vanuit de individuele behoeften van het kind werken. In Annie’s Tuin zullen kinderen kunnen ontdekken, sjouwen & bouwen, ontspannen, samen komen of alleen zijn, maar ook nog steeds voetballen en tikkertje spelen.

 

Hoe het gegaan is

Het proces voor de vernieuwing is zo’n vijf jaar geleden gestart toen een aantal ouders en leerkrachten bij de vorige directeur aanklopte. Het toenmalige plein was dringend aan onderhoud toe en de voorzieningen voor de kinderen waren beperkt.

Bij diverse andere scholen in Amsterdam werden rond die tijd ook de schoolpleinen vernieuwd. Vaak met bijzondere en verassende resultaten. De Annie verdiende dat natuurlijk ook.

Vanwege de beperkte financiele middelen konden er toen nog geen ingrijpende veranderingen worden bekostigd, dus heeft een aantal enthousiaste ouders de mouwen opgestroopt en delen van het schoolplein geverfd, zodat de kinderen daar op verschillende manieren op konden spelen.

Het bijna voormalige schoolplein

2014: Een eerste plan

In de tussentijd werd er achter de schermen gewerkt aan een eerste plan voor een grootschalige renovatie van het plein. Dit plan voorzag in een aanpassing van het plein en een zoektocht naar de benodigde financiele middelen.

Omdat het een heel groot schoolplein is – met  2095 m2 een van de grootste schoolpleinen van Amsterdam zelfs – was er veel geld nodig om het in zijn geheel aan te pakken.

In 2015 veranderde de gemeente een subsidieregeling, waardoor het mogelijk werd om wel een grootschalige verandering aan het schoolplein te bekostigen indien het voldeed aan een aantal eisen.

Vanwege een aantal tekortkomingen in het eerste plan lukte het niet om de benodigde financien bij elkaar te krijgen.

 

2016: Succesvolle subsidieaanvraag

(Schoolplein Commissie: Chris Mulder, Arwen Bergfeld, ouders Rebecca Luther en Hatta Fokker.)

Na het definitief afketsen van het eerste plan hebben wij, met input van de leraren en de leerlingenraad, een nieuw plan kunnen maken op basis waarvan wij een ruime subsidie van de gemeente hebben kunnen ontvangen. Dit plan is de basis van het huidige ontwerp en de samenwerking met Jan van Schaik en Zandraket.

subsidie aanvraag ontwerp oktober 2016

Ga naar “Het Ontwerp” voor meer informatie over het ontwerp.